Deze website gebruikt cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Lees meer →

Dirigent Jeugdharmonie

Op 11 augustus 1958, rond middernacht, vloog een verdwaalde ooievaar laag boven de huizen van de “Steenbreker” langs de Parallelweg in Wessem. Iets voor klokslag twaalf liet de zwart-witte vogel een pakketje los boven de schoorsteen van een van de huizen en kletterde de kleine Ton, als eerste zoon van de familie Van Buggenum in zijn wiegje. Al vroeg werd duidelijk dat Ton erg muzikaal was. In eerste instantie door zijn vocale uitbarstingen in de nachtelijke uren, maar later ook zeker getuige zijn enthousiaste solo-uitvoeringen op de rammelaar. Zijn broer Peter en zus Thea volgden enkele jaren later in zijn voetsporen. 

Als telg uit een overduidelijk muzikale familie, besloot Ton zijn talent te verfijnen bij de muziekschool in Thorn. Op een dag in zijn zevende levensjaar zat hij daar, samen met de kleine Jan Smeets, Johan en René Smeets en Wiel Joris te wachten op de lip-instrument-aanleg-controle-beoordelingsproef van het echtpaar Adams. De klarinet die hij in handen had, werd na een minutieus medisch onderzoek van zijn m. orbicularis oris spier, snel verwisseld met de bariton die Jan Smeets op zijn schoot had. Op bariton kreeg de kleine Ton les van Piet Joris en mocht hij al na het concours van 14 december 1969 in Kerkrade bij de harmonie van Wessem. Alhoewel Ton de sterren van de hemel speelde, stapte hij, op aanraden van Pierre –de Keizer– Smeets, over op schuiftrombone. Met Pierre Konings als leraar en later zelfs nog gevolgd door Jo Brouwers, was de schade niet te overzien! Op de vooravond van het concours op 22 december 1974 blies Ton zijn trombone aan diggelen! Na vakkundig van de nodige lasrupsen te zijn voorzien door Thei Wertz, kon Ton toch nog meespelen op het concours.

In 1976 ging Ton studeren aan het Maastrichtse conservatorium. Hij volgde daar hoofdvak Trombone bij Jaak Banens (toenmalig 1ste trombonist van het Concertgebouworkest) en hoofdvak Harmonie en Fanfare directie bij Hubert Cardous, Rien Rats en Piet Stalmeier. Voor zijn eindexamen in 1981 ging de hele harmonie mee naar Maastricht. In zijn studententijd speelde Ton bij het dansorkest van Willy Schobben en gaf hij tot 1985 les bij muziekschool Kreato in Thorn. Ook was hij dirigent van de jeugdharmonie van Heel, de harmonieën van Meyel en Gronsveld en de fanfare van Schinveld. Als logische volgende stap in zijn carrière, waagde Ton in januari van dit jaar de sprong naar de jeugdharmonie van Wessem. De vorige dirigente, Sandra Halmans, had de directie van de jeugdharmonie al na één jaar om gezondheidsredenen moeten neerleggen. Ton, die al in 2001 een half jaar de toenmalige dirigent Jean-Pierre Halmans had vervangen, was desgevraagd graag bereid de dirigeerstok weer ter hand te nemen. De eerste indruk die hij had van onze jeugdharmonie omschrijft hij als “een enorm enthousiaste groep, waarbij zeker ook de begeleiding door de oudere jeugd erg positief is”.

Als belangrijkste taak als dirigent van de jeugdharmonie, ziet Ton het op de jeugd overbrengen van het met plezier maken van muziek. De weg naar de ‘grote’ harmonie is lang, mede doordat onze harmonie op een vrij hoog niveau musiceert. Het is daarom belangrijk dat het opleidingstraject, wat vaak veel langer is en meer inspanning en geduld vergt dan andere hobby’s, ook leuk is. Op de repetities probeert Ton aandacht te geven aan de essentiële beginselen van het samen musiceren, namelijk stemming, samenspel, ritmiek, dynamiek, enz. Ook vind hij dat er aandacht moet zijn voor de verplichtingen die ieder lid aangaat, zoals het regelmatig bezoeken van de repetities.

Afbeeldingen

    Ton van Buggenum